Minimog Preloader
LIVRARE GRATUITĂ LA COMENZI PESTE 250 LEI

Politică de confidențialitate

1. INTRODUCERE: Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Fragmation Ndr SRL. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in contextul utilizării paginii de internet www.vericushop.ro. („Site-ul”).

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE Daca sunteți utilizator al Site-ului, SC Fragmation Ndr SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, mai exact nume, prenume, adresa, număr de telefon și adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Vericushop.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării formularelor de contact prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

3. CONȚINUTUL INCORPORAT Paginile de pe acest site pot include conținut incorporat, cum ar fi videoclipurile YouTube sau Tiktok, de exemplu. Conţinutul incorporat de pe alte site-uri web se comportă exact ca și cum ai vizita celălalt site. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze cookie-uri, să includă urmărirea suplimentară a terţilor și să monitorizeze interacţiunea dvs. cu acel conţinut incorporat, inclusiv urmărirea interacţiunii dvs. cu conţinutul incorporat, dacă aveţi un cont și sunteţi conectat la site-ul respectiv. Mai jos puteţi găsi o listă a serviciilor pe care le folosim:

FACEBOOK / INSTAGRAM

Site-ul are un link către pagina de Facebook a companiei și un altul către pagina de Instagram. Facebook, implicit și Instagram, are propriile sale cookies și politici de confidenţialitate asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe Facebook, iar IP-ul dvs. nu este trimis către un server Facebook pană când nu dați acordul. Vedeţi politica lor de confidenţialitate aici: Politica de confidenţialitate Facebook.

YOUTUBE

Putem să folosim videoclipuri YouTube incorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile sale politici privind cookie-urile și confidenţialitatea asupra cărora nu avem niciun control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube, iar IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube pană când nu dați acordul. Vedeți politica lor de confidenţialitate aici: Politica de confidenţialitate YouTube.

TIKTOK

Putem să folosim videoclipuri Tiktok incorporate pe site-ul nostru. Tiktok are propriile sale politici privind cookie-urile și confidenţialitatea asupra cărora nu avem niciun control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe Tiktok, iar IP-ul dvs. nu este trimis către un server Tiktok pană când nu dați acordul. Vedeţi politica lor de confidenţialitate aici: Politica de confidenţialitate Tiktok

4. SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

Dacă sunteţi utilizator al Site-ului, SC Fragmation Ndr SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

– activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimţamantul dumneavoastră, dat prin completarea și trimiterea formularului de contact, prin abonarea la newsletter, și prin completarea și plasarea unei comenzi pe Site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntara.

5. DURATA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Ca principiu, SC Fragmation Ndr SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.
Daca va retrageţi consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC Fragmation Ndr SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără însa a afecta prelucrările desfășurate de SC Fragmation Ndr SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

6. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Fragmation Ndr SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Fragmation Ndr SRL in desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de dezvoltare web, procesatori de plați online), ori către autoritățile publice centrale/locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, in condițiile și limitele prevazute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SC Fragmation Ndr SRL nu sunt transferate in afara României.

8. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI

In condițiile prevazute de legislația in materia prelucrării datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Fragmation Ndr SRL, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Fragmation Ndr SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Fragmation Ndr SRL a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:
* acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
* in cazul in care este retras consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
* in cazul in care persoana vizata se opune prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
* in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
* in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
* datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta căruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitării de ștergere a datelor, SC Fragmation Ndr SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării in măsura in care:

– persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta; sau
– persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de către SC Fragmation Ndr SRL către alt operator de date, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege;
– dreptul la opoziție – in ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Fragmation Ndr SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Fragmation Ndr SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instantă;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în măsura in care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dp@vericushop.ro. Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie, pentru politica de cookies vă rugăm să efectuati click aici.

0